Πέτρος Πέννας: Ιστορικό αναθεωρήσεων

Από Μακεδονομάχοι

Επιλογή διαφορών: Μαρκάρετε τα κουμπιά επιλογής των εκδόσεων που θέλετε να συγκρίνετε και πατήστε το enter ή το κουμπί στο κάτω μέρος.
Υπόμνημα: (τρέχουσα) = διαφορά από την τελευταία έκδοση, (προηγούμενη) = διαφορά από την προηγούμενη έκδοση, μ = μικροαλλαγή.

16 Νοεμβρίου 2023

  • τρέχουσαπροηγούμενη 12:3012:30, 16 Νοεμβρίου 2023Evaglap συζήτηση συνεισφορέςμ 2.892 bytes +74 Αντικατάσταση κειμένου - «Κολτσίδα Αντωνίου, Ιστορία του Μελενίκου, Η διαχρονική πορεία του Ελληνισμού, Συμβολή στην Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού, Εκδόσεις Αδελφοί Κυριακίδη α.ε.<br/>» σε «Κολτσίδα Αντωνίου Μιχ., Ιστορία του Μελενίκου, Η διαχρονική πορεία του Ελληνισμού, Συμβολή στην Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού, Εκδόσεις Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2005<br/>»
  • τρέχουσαπροηγούμενη 10:1010:10, 16 Νοεμβρίου 2023Evaglap συζήτηση συνεισφορέςμ 2.818 bytes +93 Αντικατάσταση κειμένου - «Δαγκλή Αλεξάνδρου, Αρχείον Μακεδονικού Αγώνος, Σημειώσεις και οδηγίες του Δημοσθένη Φλωριά<br/>» σε «Δαγκλή Αλεξάνδρου, Αρχείον Μακεδονικού Αγώνος, Σημειώσεις και Οδηγίες του Δημοσθένη Φλωριά, Έκδοσις Κειμένου υπό Βασιλείου Λαούρδα, Αθήναι 1961<br/>»

30 Μαΐου 2021

3 Μαΐου 2021