Τσιάπρας Αδαμάντιος

Από Μακεδονομάχοι
Αδαμάντιος Τσιάπρας
Αδαμάντιος Τσιάπρας
α/α106300
ΕπώνυμοΤσιάπρας
ΌνομαΑδαμάντιος
Ιδιότητα ΜακεδονομάχουΟπλαρχηγός


Τσιάπρας Αδαμάντιος. Η ιδιότητα του στον αγώνα ήταν Οπλαρχηγός.

Βιογραφικό

Φωτογραφίες


Βιβλιογραφία

1. (ΗΒ009) Μπάκα Ιω., Ο Ελληνισμός και η Μητρόπολη του Μελενίκου


Πηγές

Πηγές φωτογραφιών: