Ρουδομέτωφ Νικολάου, Η Ελληνορθόδοξη κοινότητα Καβάλας από ένα Κώδικα των ετών 1895 – 1908, Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β012


Ρουδομέτωφ Νικολάου, Η Ελληνορθόδοξη κοινότητα Καβάλας από ένα Κώδικα των ετών 1895 – 1908, Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας