Πλεύρη Κωνσταντίνου Αθ., Βασιλεία, Εκδόσεις Ήλεκτρον, Αθήνα 2004

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β023
Πλεύρη Κωνσταντίνου Αθ., Βασιλεία, Εκδόσεις Ήλεκτρον, Αθήνα 2004 (Β023)


Στην παρούσαν μονογραφίαν, παρέχεται, μία συνοπτική, αλλά πλήρης εξήγησις της Βασιλείας, όπως πραγματικώς αυτή είναι. Τα συμπεράσματα των επιστημών (ιστορία, πολιτική, κοινωνιολογία) δεν ανατρέπονται, από την θέλησιν του οιουδήποτε πολιτικάντη, που εμάζευσε μερικάς χιλιάδας ψήφων, που αύριο θα μεταφερθούν αλλού κ.τ.λ.

Ο λόγος δίδεται στην επιστήμην και συμμορφούμεθα στα συμπεράσματά της.

Παντού γίνεται αυτό δεκτόν. Να γίνη λοιπόν και στο θέμα της Βασιλείας.

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)