Μενάγια Αρτέμιδος, Παύλος Μελάς – Των Μακεδονομάχων ο ήρωας, Α’ τόμος, Έκδοση περιοδικού «Προς τη Νίκη»

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β039


Μενάγια Αρτέμιδος, Παύλος Μελάς – Των Μακεδονομάχων ο ήρωας, Α’ τόμος, Έκδοση περιοδικού «Προς τη Νίκη»