Μενάγια Αρτέμιδος, Παύλος Μελάς – Των Μακεδονομάχων ο ήρωας, Β’ τόμος, Έκδοση περιοδικού «Προς τη Νίκη»

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β040


Μενάγια Αρτέμιδος, Παύλος Μελάς – Των Μακεδονομάχων ο ήρωας, Β’ τόμος, Έκδοση περιοδικού «Προς τη Νίκη»