Βάρδα – Τσόντου Γεωργίου, Ο Μακεδονικός Αγών, Ημερολόγιο 1906, Τόμος Β1’, Εισαγωγή – Επιμέλεια – σχόλια: Γεώργιος Πετσίβας, Εκδόσεις Πετσίβα

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β055


Βάρδα – Τσόντου Γεωργίου, Ο Μακεδονικός Αγών, Ημερολόγιο 1906, Τόμος Β1’, Εισαγωγή – Επιμέλεια – σχόλια: Γεώργιος Πετσίβας, Εκδόσεις Πετσίβα