Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαιδεία, Λεξικόν, Τόμος Β΄, Άλαρκον – Γωνιόμετρον, Έκδοσις Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαιδείας, Αθήναι 1929

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β089
Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαιδεία, Λεξικόν, Τόμος Β΄, Άλαρκον – Γωνιόμετρον, Έκδοσις Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαιδείας, Αθήναι 1929 (Β089)


Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, συλλογικό ( Θ. Σοφούλης, Δ. Μπότσαρης, Α. Μαζαράκης - Αινιάν, Κ. Νίδερ, Γ. Πανάς, Δ. Κατσώνας, Χ. Χατζημιχάλης, Ν. Τρουπάκης, Ν. Καλομενόπουλος, Γ. Νικοτσάρας, Κ. Ράδος και άλλοι.) Αθήνα 1927 -30, Τόμοι 6. Περιέχεται και το εβδομαδιαίο περιοδικό της εγκυκλοπαίδειας.

Μνημειώδες έργο στην ιστορική καταγραφή των κατά ξηράν και θάλασσα γεγονότων από την αρχαιότητα εως την εποχή εκείνη καθώς επίσης και οποιουδήποτε άλλου όρου σχετιζόμενου με τα στρατιωτικά πράγματα.