Μάντακα Ιωάννη Νικολάου, Μακεδονικός Αγώνας 1903 – 1908, Ένα μήνυμα ελευθερίας με εικόνες, κείμενα πεζά και έμμετρα, Εκδόσεις: Εταιρεία Φίλων Πολεμικού Μουσείου Παραρτήματος Χανίων, Χανιά Κρήτης 2005

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β095
Μάντακα Ιωάννη Νικολάου, Μακεδονικός Αγώνας 1903 – 1908, Ένα μήνυμα ελευθερίας με εικόνες, κείμενα πεζά και έμμετρα, Εκδόσεις: Εταιρεία Φίλων Πολεμικού Μουσείου Παραρτήματος Χανίων, Χανιά Κρήτης 2005 (Β095)