Μάντακα Γιάννη Νικολάου, Μακεδονικός Αγώνας 1903 – 1908, ένα μήνυμα ελευθερίας με εικόνες, κείμενα πεζά και έμμετρα, Εκδόσεις Εταιρεία των φίλων του Πολεμικού Μουσείου Χανίων, Χανιά Κρήτης 2005

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β095


Μάντακα Γιάννη Νικολάου, Μακεδονικός Αγώνας 1903 – 1908, ένα μήνυμα ελευθερίας με εικόνες, κείμενα πεζά και έμμετρα, Εκδόσεις Εταιρεία των φίλων του Πολεμικού Μουσείου Χανίων, Χανιά Κρήτης 2005.