Βέλκου Γρηγορίου Π., Η Σέλιτσα και η περιοχή της στο Μακεδονικό Αγώνα, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη 2005.

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β097
Βέλκου Γρηγορίου Π., Η Σέλιτσα και η περιοχή της στο Μακεδονικό Αγώνα, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη 2005. (Β097)