Σπυρόπουλου Ιωάννου Νικ., Τρεις Μεσσήνιοι Μακεδονομάχοι (Σπυρόπουλος – Λυμπερόπουλος – Αγαπηνός), Ιδιωτική Έκδοση, Καλαμάτα 1977.

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:Β100
Σπυρόπουλου Ιωάννου Νικ., Τρεις Μεσσήνιοι Μακεδονομάχοι (Σπυρόπουλος – Λυμπερόπουλος – Αγαπηνός), Ιδιωτική Έκδοση, Καλαμάτα 1977. (Β100)