Στρατηγού Παναγιώτη Δαγκλή, Αναμνήσεις – Έγγραφα – Αλληλογραφία (Το αρχείο του), Τόμοι Α’ και Β’, Επιμέλεια: Ξ. Λευκοπαρίδη, Βιβλιοπωλείο Ε.Γ. Βαγιονάκη

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:ΗΒ029


Στρατηγού Παναγιώτη Δαγκλή, Αναμνήσεις – Έγγραφα – Αλληλογραφία (Το αρχείο του), Τόμοι Α’ και Β’, Επιμέλεια: Ξ. Λευκοπαρίδη, Βιβλιοπωλείο Ε.Γ. Βαγιονάκη