Αρβανίτη Ανδρέου Ιωάν., Μακεδονία Εικονογραφημένη, Εκ των καταστημάτων του τυπογραφείου «Αυγής» Αθανασίου Α. Παπασπύρου, Εν Αθήναις 1909.

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:ΗΒ032
Αρβανίτη Ανδρέου Ιωάν., Μακεδονία Εικονογραφημένη, Εκ των καταστημάτων του τυπογραφείου «Αυγής» Αθανασίου Α. Παπασπύρου, Εν Αθήναις 1909. (ΗΒ032)


Προβολή αρχείου: Αρβανίτη Ανδρέου Ιωάν., Μακεδονία Εικονογραφημένη, Εκ των καταστημάτων του τυπογραφείου «Αυγής» Αθανασίου Α. Παπασπύρου, Εν Αθήναις 1909.