Κελαϊδή Σταύρου, Εθελοντικά αντάρτικα σώματα Κρητών εν Μακεδονία ήτοι η δράσις αυτών κατά τον βαλκανοτουρκικόν πόλεμον, εν Αθήναις εκ του τυπογραφείου Αλεξ. Βιτσικουνάκη

Από Μακεδονομάχοι
Βιβλίο:ΗΒ041


Κελαϊδή Σταύρου, Εθελοντικά αντάρτικα σώματα Κρητών εν Μακεδονία ήτοι η δράσις αυτών κατά τον βαλκανοτουρκικόν πόλεμον, εν Αθήναις εκ του τυπογραφείου Αλεξ. Βιτσικουνάκη