Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα: Ο Μακεδονικός Αγώνας στη περιοχή Δράμας. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΝ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

Από Μακεδονομάχοι