Απόσπασμα από το βιβλίο του Α. Ανεστόπουλου, Γ. Καραμανλής, Μακεδονομάχος. Ο πατέρας και ο παππούς Ελλήνων Πρωθυπουργών.

Από Μακεδονομάχοι
Ιστοσελίδα:Ι025


Απόσπασμα από το βιβλίο του Α. Ανεστόπουλου, Γ. Καραμανλής, Μακεδονομάχος. Ο πατέρας και ο παππούς Ελλήνων Πρωθυπουργών.