ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΟΥΡΔΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ TOΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ TOΥ ΑΙΜΟΥ, Σωτήρης Ζήσης (1902-1989): ΈΝΑΣ Λαϊκός Ζωγράφος του Μακεδονικού Αγώνος,1960

Από Μακεδονομάχοι
Ιστοσελίδα:Ι054


ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΟΥΡΔΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ TOΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ TOΥ ΑΙΜΟΥ, Σωτήρης Ζήσης (1902-1989): ΈΝΑΣ Λαϊκός Ζωγράφος του Μακεδονικού Αγώνος,1960