Μακεδονία - Κρήτη: Από τους 6.000 Μακεδονομάχους οι 3.000 ήταν Κρητικοί!

Από Μακεδονομάχοι
Ιστοσελίδα:Ι127


Μακεδονία - Κρήτη: Από τους 6.000 Μακεδονομάχους οι 3.000 ήταν Κρητικοί!