Δέρμπελης Ιωάννης

Από Μακεδονομάχοι
Ιωάννης Δέρμπελης
Ιωάννης Δέρμπελης
α/α106302
ΕπώνυμοΔέρμπελης
ΌνομαΙωάννης
Ιδιότητα ΜακεδονομάχουΟπλαρχηγός Β' τάξεως


Δέρμπελης Ιωάννης. Η ιδιότητα του στον αγώνα ήταν Οπλαρχηγός Β' τάξεως.

Βιογραφικό

Φωτογραφίες


Βιβλιογραφία

1. (ΗΒ009) Μπάκα Ιω., Ο Ελληνισμός και η Μητρόπολη του Μελενίκου


Πηγές

Πηγές φωτογραφιών: