Σισίνης

Από Μακεδονομάχοι
Σισίνης
α/α102580
ΕπώνυμοΣισίνης
Στρατιωτικό ΑξίωμαΑξιωματικός
Ιδιότητα ΜακεδονομάχουΙδρυτής Μακεδονικού Κομιτάτου


Σισίνης. Πήρε μέρος σαν Αξιωματικός. Η ιδιότητα του στον αγώνα ήταν Ιδρυτής Μακεδονικού Κομιτάτου.

Βιογραφικό

Φωτογραφίες


Βιβλιογραφία

1. (Β005) Κακκάβου Δημητρίου, Απομνημονεύματα (Μακεδονικός Αγών), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών


Πηγές

Πηγές φωτογραφιών: