Τσακαντάρας

Από Μακεδονομάχοι
Τσακαντάρας
α/α102636
ΕπώνυμοΤσακαντάρας
Ιδιότητα ΜακεδονομάχουΟπλαρχηγός


Τσακαντάρας. Η ιδιότητα του στον αγώνα ήταν Οπλαρχηγός.

Βιογραφικό

Φωτογραφίες


Βιβλιογραφία

Πηγές

Πηγές φωτογραφιών: