Χρήστος (5)

Από Μακεδονομάχοι
Χρήστος (5)
α/α102437
ΌνομαΧρήστος
Πόλη καταγωγήςΜαυρόκαμπος
Νομός καταγωγήςΚαστοριάς
Ημερομηνία θυσίας1902


Χρήστος ( - 1902) .

Βιογραφικό

Φωτογραφίες


Βιβλιογραφία

1. (ΗΒ007) Κατάλογος των υπό των οργάνων του Βουλγαρικού Κομιτάτου δολοφονηθέντων Ορθοδόξων εν Μακεδονία και Θράκη κατά τα τελευταία πέντε έτη μετά παραρτήματος σχετικών τινών εγγράφων, Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, Εν Κωνσταντινουπόλει 1904


Πηγές

Πηγές φωτογραφιών: