Χριστόδουλος

Από Μακεδονομάχοι
Χριστόδουλος
α/α102477
ΌνομαΧριστόδουλος
Πόλη καταγωγήςΒώλαξ
Νομός καταγωγήςΔράμας
Ημερομηνία θυσίας1903
Εκκλησιαστικό ΑξίωμαΙερεύς


Χριστόδουλος ( - 1903) Διετέλεσε Ιερεύς.

Βιογραφικό

Φωτογραφίες


Βιβλιογραφία

1. (ΗΒ007) Κατάλογος των υπό των οργάνων του Βουλγαρικού Κομιτάτου δολοφονηθέντων Ορθοδόξων εν Μακεδονία και Θράκη κατά τα τελευταία πέντε έτη μετά παραρτήματος σχετικών τινών εγγράφων, Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, Εν Κωνσταντινουπόλει 19044


Πηγές

Πηγές φωτογραφιών: